Българската Асоциация на Сдруженията в Автомобилния Транспорт - БАСАТ представлява транспортната индустрия в Република България. Асоциацията защитава интересите както на автомобилните предприятия, така и на професионалните водачи на товарни автомобили и автобуси. Дейността на сдружението е насочена към развитието на законовите разпоредби касаещи националния и международния сухопътен транспорт, диалог с държавните институции, професионално обучение, международни връзки и др. БАСАТ води открита политика за приобщаване на нови членове в сдружението - малки и средни предприятия, осъществяващи автомобилни превози на пътници и/или товари. По този начин се гарантира тяхното подпомагане, устойчиво развитие и успешно налагане на транспортните пазари.

   БАСАТ е пълноправен член на Европейския съюз на автомобилните превозвачи /UETR/ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ и като такъв защитава интересите на своите членове на национално и международно ниво.

   През 2009г. БАСАТ подписа Европейската харта за пътна безопасност и стартира дейността на своя професионален учебен център, чиято цел е да допринася за повишаването на квалификацията на кадрите, ангажирани в автомобилния транспорт и логистичните предприятия.ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР
За контакти:

гр.София 1612
бул.Цар Борис III №116 офис 4
тел. +359 88 90 666 90
Email: nodis@nodis.eu


БАСАТ
За контакти:

гр. Пловдив 4000
бул. Източен 48
тел.: +359 32 26 07 66
Email: basat@basat.eu